GESCHIEDENIS

Geschiedenis B&B ’t Beijersche

In boerderij Oudersvrucht hebben sinds 1920 vier generaties Verburg gewoond. Zij runden daar een melkveebedrijf en dat is door alle jaren heen zo gebleven. Daarnaast werd er natuurlijk ook kaas en boter gemaakt. Tot in 2001 was de boerderij nog in gebruik als boerenbedrijf. Daarna werd de boerderij verkocht en in 2016 hebben wij, Tom en Renate Lancel, de boerderij aangekocht.

Boerderij Oudersvrucht

Oudersvrucht staat aan de Beijerscheweg nummer 51 te Stolwijk in het buurtschap ’t Beijersche. Een groene ijzeren ophaalbrug, genaamd Beijersche Brug, uit 1888 is de toegang tot het buurtschap ’t Beijersche dat is gelegen precies tussen Stolwijk en Gouda in. Het buurtschap wordt gekenmerkt door zwanen, lange rijen gekromde wilgen, oude hofsteden en een brede wetering. In het buurtschap wonen ongeveer 500 mensen. Tussen de breeje (dialect) en de smalle kant ligt de Wetering. Ongeveer 75 jaar geleden waren er diverse voorzieningen zoals een smid, een brandstoffenhandel, een fietsenmaker / manufacturier, een bakkerswinkel, een kruidenierswinkel, een lagere school, twee cafés, o.a. café “De Halve Maan, nr. 59 gerund door Peet en Marrie Blanken, een brandspuit en een 4-tal verenigingen. Dit behoort al vele jaren tot het verleden met uitzondering van de IJsclub “Beijersche” en de Buurtvereniging “Prinses Margriet”.

Gevelsteen Oudersvrucht 1920: gevelstenen ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw. Ze werden tot de 18e eeuw gebruikt als ‘huisteken’ omdat er nog geen huisnummering bestond. Opvallend genoeg zijn gevelstenen bijna alleen in Nederland te vinden. Gevelstenen werden oorspronkelijk aangebracht in de gevel van een gebouw en voorzien van een voorstelling en/of tekst die in relatie stond tot de bouwer, bewoner, eigenaar of gebruiker van dat gebouw. Aan het einde van de 18e eeuw zette het verval van de gevelstenen in doordat straten vaste namen kregen en huizen werden genummerd. In geheel Nederland wordt het aantal gevelstenen momenteel geschat op ongeveer 8.000. Onze Oudersvrucht 1920 is er daar een van.

bron Historische Vereniging Oud Stolwijck